Huis

Binnenmuur isoleren met cellenbeton

Deze instructies laten zien hoe je binnenwanden kunt isoleren met cellenbeton blokken. Maak hiervoor de cellenbeton blokken klaar, leg ze tegen de muur en lijm ze vast. Vervolgens kun je de binnenisolatie schilderen, vullen of bepleisteren.

Hoe is kun je een binnenmuur isoleren met cellenbeton?

Idealiter wordt de isolatie van de woonruimte uitgevoerd door externe isolatie via de gevel van het huis. In deze brochure vindt je informatie over het isoleren van buitenmuren. De uitwendige isolatie van de gevel is echter niet altijd haalbaar. In dit geval kan het isoleren van de binnenmuren een betere oplossing zijn.

Over het algemeen verhoogt een goede thermische isolatie met geschikte isolatiematerialen, zoals de hier beschreven cellenbeton blokken, het energierendement van het huis. Deze vermijden koudebruggen, besparen energiekosten en beschermen het milieu.

Voordat je begint met externe of interne isolatie, dient je zich te informeren over de wettelijke voorschriften voor isolatie en financieringsmogelijkheden voor een grotere energie-efficiëntie.

In deze stap-voor-stap handleiding laten we je in detail zien hoe je je wanden met cellenbeton blokken kunt isoleren met behulp van binnenisolatie.

Het isoleren van binnenmuren

Bij binnenmuurisolatie met cellenbeton blokken moet de ondergrond vlak, schoon en droog zijn en ook draagkrachtig. Verbeter de binnenmuren met vulmiddel indien nodig.

Zaag de cellenbeton blokken op maat met de vossenstaart (zaag). Meng vervolgens lichte mortel als lijm voor de cellenbeton blokken. Neem de instructies van de fabrikant en de verwerkingsvoorschriften voor alle materialen voor de binnenmuurisolatie in acht.

Verspreid nu de lichte mortel over het gehele oppervlak van de cellenbeton blokken met behulp van een getande spaan (10 mm tanden) en kam door de lijm. De hoogte van de mortel moet ongeveer 8 mm bedragen. De kopse kanten van het isolatiemateriaal blijven vrij van mortel.

Het leggen en verlijmen van de cellenbeton blokken

Leg de eerste rij van de cellenbeton blokken loodrecht en vlak. Knip passtukken van de isolatie op de gewenste afmetingen met behulp van een fijngetande vossenstaart.

De Ytong Multipor cellenbeton blokken die hier voor de binnenisolatie worden gebruikt, worden met de Ytong Multipor lichtmortel in een verlijming (overbindingsmaat ≥ 150 mm) aan de wand gelijmd. Met de aangebrachte lijm “zweven” de isolatieplaten met voldoende druk in de binnenwand. Deze verlijming is absoluut noodzakelijk voor de thermische isolatie om de fysieke functionaliteit van de Ytong Multipor binnenisolatie te waarborgen.

Als je de muur na de thermische isolatie wilt bepleisteren, moet je de isolatie deuvelen en een ca. 5 mm dikke versterkingslaag met stofinzet aanbrengen. Gebruik ook één plaatanker per plaat voor voorbehandeld zandkleurig oud gips.

Afwerking van de binnenmuur isolatie

Oneffenheden als gevolg van een verkeerde uitlijning kunnen direct met de schuurplank worden geschuurd. Als je de binnenisolatie niet wilt bepleisteren, kunt je de isolatieplaten nu schilderen of vullen met lichte mortel.

De wapeningslaag voor de binnenisolatie wordt hier geproduceerd met Ytong Multipor lichtmortel. Breng de lichte mortel in een gemiddelde laagdikte van 5 mm aan op de isolatieplaat met een getande spaan (10 mm). Werk vervolgens het Ytong Multipor wapeningsweefsel in het bovenste derde deel van de wapeningslaag.

De minimale overlapping van het weefsel in het gewrichtsgebied is 10 cm. De hoeken zijn gevormd met stoffen hoekhoeken. Als eindlaag van de wapeningslaag kunt je de binnenmuur bepleisteren, behangen of betegelen of verven.

Tips voor een optimale binnenmuurisolatie

De cellenbeton blokken van de binnenwand helpen bijvoorbeeld koudebruggen te vermijden. De interne isolatie heeft echter niet dezelfde ondersteuning voor de bevestiging van de lasten als de huismuur zelf.

Lichte, stationaire lasten tot 3 kg uittrekbelasting op 600 mm afstand kunnen echter direct in de Ytong Multipor Mineral Insulation Board worden bevestigd. De Ytong Multipor platte deuvel is hiervoor geschikt. Zware belastingen moeten altijd aan de ondergrond worden bevestigd met navenant diepe boorgaten en geschikte montagematerialen.

Of het nu gaat om het isoleren van de binnenmuur of de gevel – ga voorzichtig om met thermische isolatie en gebruik hoogwaardige isolatiematerialen. Op deze manier bereikt je de ideale energie-efficiëntie en vermijdt je problemen met vocht.

Op zoek naar meer inspiratie?

Als je op zoek bent naar meer inspiratie op het gebied van Tiny Houses, dan is dit boek een echte aanrader. Het boek bevat veel foto's van Nederlandse en Belgische tiny houses. Tiny house eigenaren zelf delen in het boek hun redenen waarom ze van tiny living houden.

Over de auteur

Wim van Dam

Burgerlijke ongehoorzaamheid is de actieve weigering van een burger om bepaalde wetten, eisen, bevelen of bevelen van een regering (of een andere autoriteit) te gehoorzamen. Volgens sommige definities moet burgerlijke ongehoorzaamheid geweldloos zijn om "burgerlijk" genoemd te worden. Daarom wordt burgerlijke ongehoorzaamheid soms gelijkgesteld met vreedzaam protest of geweldloos verzet.