Huis

Golfplaten van je schuur vervangen? Zo doe je dat!

In deze handleiding ga ik je stap voor stap uitleggen hoe je de golfplaten van je schuur kunt vervangen.

Welke golfplaten zijn het beste?

Gegolfde platen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen zoals bitumen, acryl en polycarbonaat (PC), maar ook in polyvinylchloride (PVC), plaatstaal en vezelcementplaten. Verschillen worden onder andere gevonden in prijs, duurzaamheid, geluidsontwikkeling en uiterlijk. Je kunt ook transparante golfplaten kopen. Bitumen golfplaten zijn ideaal voor het bedekken van een dak – bijvoorbeeld een tuinhuisje, garage of gereedschapsschuur. De platen hebben de volgende eigenschappen en voordelen:

  • Goedkoop
  • Veelzijdig inzetbaar
  • Duurzaam en robuust
  • Eenvoudig te hanteren
  • Verkrijgbaar in verschillende kleuren
  • Geluidsarm bij zware regen- en hagelbuien

Bitumen golfplaten zijn geschikt als je de voorkeur geeft aan een eenvoudige, kosteneffectieve en duurzame dakbedekking. Naast de genoemde toepassingsgebieden zijn de platen ook ideaal voor carports en shelters (bijv. voor houtopslag).

Vereisten voor dakbedekking met golfplaten

Uw dak moet voldoen aan bepaalde eisen voor het gebruik van golfbitumenplaten. De dakhelling moet minimaal 7 graden zijn. Je hebt ook een latconstructie nodig waarop je de bitumen golfplaten vastzet. De latconstructie bestaat uit houten steunlatten parallel aan de schuine rand van het dak. Op de steunlatten wordt parallel aan de dakvoet een tegenlat geplaatst, waarop de bitumendakplaten worden gemonteerd.

Voor het bepalen van de latafstand geldt de volgende vuistregel: hoe lager de dakhelling, hoe strakker de lat moet worden gelegd.

Voorbeeld: Voor een huis dat zich op 600 m boven de zeespiegel bevindt met een dakhelling van 25 graden, is de afstand tussen de panlatten 46 cm, en slechts 31 cm voor een dakhelling van 15 graden op dezelfde locatie.

Het maken van de constructie

Het constructiehout moet bestand zijn tegen insecten en schimmels. De dikte van de draaglatten moet minimaal 6 x 6 cm zijn, die van de tegenlatten 4,5 x 4,5 cm. De helling van het dak en de hoogte van het huis boven de zeespiegel spelen een rol in de afstanden tussen de panlatten. Houd bij het afdekken van het dak rekening met de in je regio gebruikelijke windkrachten en sneeuwhoeveelheden.

Let op de houtdikte en de ventilatie

Volgens de norm moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie – indien nodig met ventilatieopeningen in het dak.

Bij onverwarmde tuinhuizen, garages en carports is de door de lattenconstructie gecreëerde holte vaak voldoende voor de ventilatie. Als je je dakbedekking wilt vernieuwen, kunt je meestal gebruik maken van de bestaande afmetingen van de bestaande panlatten.

Installeer de onderlaag

Om condenswater af te laten druppelen, bevestigt je onder de steunlatten een onderzettingsmembraan. Gebruik hiervoor een dampdoorlatende folie. Gebruik ook de onderlaag om het gebied in de nok af te sluiten en zorg ervoor dat het condenswater niet in de goot terechtkomt.


Let op uw veiligheid bij het werken op het dak of op een ladder.

Plaats de golfplaten met een goede overlapping

De bitumen golfplaten worden in rijen op de tegenlatten geplaatst, telkens met een halve plaat verschoven. De overlapping van de dakplaten is 20 cm in de lengterichting en één golf op de zijvlakken.

De bitumen dakplaten mogen niet meer dan 5 cm buiten de dakgoot uitsteken. De afstand tussen je bitumen golfplaten en de nok moet aan elke kant van het dak 5 cm bedragen.

Het spijkeren van de golfplaten

De spijkers voor de bitumendakbedekking worden op het hoogste punt van de golven geplaatst. Begin met de loefzijde in de hoek van de schuine dakrand en de dakrand met een hele plaat. Start de tweede rij met een halve plaat. Je kunt de dakplaten bijvoorbeeld met een decoupeerzaag doorsnijden. Aan de randen van de golfplaten, elke golf met een spijker vastzetten, in het midden volstaat het om elke derde golf te spijkeren.

Zaag de panelen indien nodig op maat

Het smeren van de zaag voor het snijden van de golfplaten kan het snijden gemakkelijker maken.

Nokbedekking met gevelhoek of nokkap

Gebruik nokkappen of gevelhoeken om de nok te bedekken. Nokkappen en gevelhoeken zijn elastisch en kunnen daarom voor elke dakhelling worden gebruikt. Kappen en hoeken zijn verkrijgbaar in hetzelfde decor als de bitumen golfplaten.

Er zijn ook eindprofielen met hetzelfde ontwerp voor het randbereik van het dak aan de gevel – de zogenaamde berm. Nokkapjes en gevelhoeken worden op dezelfde manier genageld als de randen van de golfplaten, door het plaatsen van een spijker op het hoge punt van elke golf.

Als er zijdelingse verbindingen zijn met wanden op je dak – zoals een schoorsteen – gebruik dan metalen profielen, bijvoorbeeld van zink, als overgang. De metalen profielen kunnen boven of onder de bitumendakplaten worden geplaatst.

De profielen moeten ten minste één golf en twee golven aan de weerzijde bedekken. Dicht de randen af met bitumen afdichtingsmateriaal en accessoires. 

Op zoek naar meer inspiratie?

Als je op zoek bent naar meer inspiratie op het gebied van Tiny Houses, dan is dit boek een echte aanrader. Het boek bevat veel foto's van Nederlandse en Belgische tiny houses. Tiny house eigenaren zelf delen in het boek hun redenen waarom ze van tiny living houden.

Over de auteur

Wim van Dam

Burgerlijke ongehoorzaamheid is de actieve weigering van een burger om bepaalde wetten, eisen, bevelen of bevelen van een regering (of een andere autoriteit) te gehoorzamen. Volgens sommige definities moet burgerlijke ongehoorzaamheid geweldloos zijn om "burgerlijk" genoemd te worden. Daarom wordt burgerlijke ongehoorzaamheid soms gelijkgesteld met vreedzaam protest of geweldloos verzet.