Lockpicking

Verbod op Lockpick Guns?

lockpickgun-verbod2
Geschreven door Wim van Dam

Onlangs was er aardig wat ophef ontstaan in de media over een mogelijk verbod op lockpick guns. Kamerlid Ronald van Raak van de SP wilde een verbod op de vrije verkoop van lockpick guns. Hij stelde de volgende vragen over het onderwerp aan de Minister van Veiligheid en Justitie:
 Lockpicking gun

 1. Deelt u de zorgen dat inbrekers op internet eenvoudig en voor een zacht prijsje apparaten kunnen kopen waarmee ze gemakkelijk sloten kunnen openen?
  Minister Blok: Ik ben bekend met het online aanbod en deel de zorgen over het malafide gebruik van dit soort apparatuur.
 2.  

 3. Hoe rijmt u de verkoop op internet van dit soort apparaten met de overheidscampagne voor inbraakpreventie, die burgers juist moet wapenen tegen inbrekers?
  Minister Blok: De campagne heeft tot doel om burgers alert te maken op de risico’s en hen aan te sporen om preventieve maatregelen te nemen om een woninginbraak te voorkomen. Hierbij is het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) een belangrijk middel. Het PKVW werkt vanuit een totaalconcept om nieuwe inbraakmethoden preventief tegen te gaan, door onder andere verlichting bij de voordeur en achterdeur te adviseren, bewoners te informeren over organisatorische maatregelen (zoals waardevolle spullen uit het zicht plaatsen) en hang- en sluitwerk te certificeren.
 4.  

 5. Bent u bereid de vrije verkoop van dit soort apparaten voor inbrekers te stoppen? Zo nee, waarom niet?
  Minister Blok: Huidige wetgeving biedt voldoende mogelijkheden om de voorbereiding van een woninginbraak, waarbij gebruik gemaakt wordt van dit soort apparatuur, te sanctioneren. In de model APV is het vervoer van inbrekerswerktuig op een openbare plaats strafbaar gesteld (art. 2:44 i.c.m. art. 6:1). Binnen het strafrecht kan de politie handhaven middels de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen van woninginbraken (art. 446/311 WvSR). Voor de volledigheid wil ik u wijzen op de aanscherping van de richtlijn voor strafvordering inbraak/insluiping in woning uit 2015. Tevens heeft mijn voorganger uw Kamer toegezegd een wetsvoorstel voor te bereiden, waardoor voorbereidingshandelingen op een woninginbraak ook buiten de voor de nachtrust bestemde uren strafbaar worden.

 

My name is Bond, Ronald Bond…

 
Het lijkt erop dat deze mensen hun onderzoek halen uit James Bond films? In mij ervaring is een lockpick gun namelijk echt niet gevaarlijker dan een breekijzer of cilindertrekker?? Ik ben erg benieuwd waar ze hun ideeën vandaan halen.

Misschien YouTube? Het idee van YouTube is echter dat populaire video’s meer bekeken worden. Alle filmpjes waarbij het niet lukt worden er dus uit gefilterd want dat is niet zo interessant om naar te kijken.

Gelukkig deed EditieNL een item over de lockpick guns..

 

Op zoek naar meer inspiratie?

Als je op zoek bent naar meer inspiratie op het gebied van Tiny Houses, dan is dit boek een echte aanrader. Het boek bevat veel foto's van Nederlandse en Belgische tiny houses. Tiny house eigenaren zelf delen in het boek hun redenen waarom ze van tiny living houden.

Over de auteur

Wim van Dam

Burgerlijke ongehoorzaamheid is de actieve weigering van een burger om bepaalde wetten, eisen, bevelen of bevelen van een regering (of een andere autoriteit) te gehoorzamen. Volgens sommige definities moet burgerlijke ongehoorzaamheid geweldloos zijn om "burgerlijk" genoemd te worden. Daarom wordt burgerlijke ongehoorzaamheid soms gelijkgesteld met vreedzaam protest of geweldloos verzet.

Leave a Comment